Ushul Fiqh

0 student

Sebuah disiplin ilmu agama yang akan mengarahkan kerangka berfikir seseorang terhadap dalil-dalil agama hingga ia dapat memahaminya secara benar, yang dengan itu diharapkan ia mampu menetapkan hukum secara benar dari sebuah masalah agama berdasarkan dalil-dalil agama berkenaan dengan masalah itu.

Instructor

User Avatar Muhammad Irfan Zain

Free